Przeciwdziałanie przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

13 marca 2017

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.  3 Maja 17   17-100 Bielsk Podlaski

tel.   85 833 26 76

e-mail   centrum3maja17@poczta.onet.pl

www.pcprbielskpodlaski.pl

zatrudnia:  specjalistę ds. pracy  z rodziną,  psychologa,

prowadzi:  programy korekcyjno-edukacyjne

Punkt Poradniczo- Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy

Czytaj więcej o: Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
8 grudnia 2016

PRZEMOC W RODZINIE - BEZRADNOŚĆ ?

Przemoc posiada niezwykłą moc wywierania wpływu na całe funkcjonowanie człowieka, na pracę jego umysłu, na jego procesy emocjonalne, jego świat wewnętrzny. U części osób, które kontaktują się z przemocą, dokonują się ważne, niekorzystne i niestety czasem trwałe zmiany w sposobie i treści myślenia, które utrudniają przeciwstawianie się i przeciwdziałanie przemocy.

Czytaj więcej o: PRZEMOC W RODZINIE - BEZRADNOŚĆ ?