Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Boćki na podstawie złożonych deklaracji mają obowiązek dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania do zapłaty.

Opłatę zadeklarowaną należy wnosić do końca każdego miesiąca za dany m-c przelewem na indywidualne konto bankowe.

Jednocześnie przypomina się, że stawka od 1 osoby wynosi:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny (odpady segregowane) – 7 zł
  • za odpady zmieszane – 20 zł

UCHWAŁA NR III/20/15  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Artykuły

12 czerwca 2017

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer rejestrowy

1

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty                        15-950 Białystok

542-020-10-38

050025892

1/2012

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Hajnówce,

ul. Łowicza 4,

17-200 Hajnówka

543-10-02-087

050332909

2/2012

Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1 września 2016

Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Zmiany dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy naszej gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca, prowadzący tego rodzaju działalność. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do Urzędu Gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez Radę Gminy. Do wyboru były 4 możliwości ustalenia naliczania opłaty:

Czytaj więcej o: Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
1 września 2016

Co z moimi śmieciami?

W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zabierania odpadów komunalnych, odbył się cykl spotkań z mieszkańcami gminy Boćki. W każdym sołectwie zainteresowani mieszkańcy mogli usłyszeć o nowych przepisach, jakie będą obowiązywały na terenie Gminy Boćki. Na spotkaniach zostały rozdane informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej o: Co z moimi śmieciami?
1 września 2016

USTAWA ŚMIECIOWA – ŚMIECI POD KONTROLĄ

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która niesie za sobą zmiany obowiązujące każdego mieszkańca. Na pewno każdy z nas zetknął się z kampanią reklamową przygotowującą wejście w życie nowych regulacji.  W ostatnich dniach można było zauważyć stażystów roznoszących ankiety, które mają na celu przybliżyć zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Boćki na odbiór odpadów

Czytaj więcej o: USTAWA ŚMIECIOWA – ŚMIECI POD KONTROLĄ