Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Działalność

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu nadanego uchwałą Rady Gminy Boćki.  

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

– edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

– tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

– prowadzenie, dokumentowanie, tworzenie, udostępnianie i ochrona dóbr kultury,

– rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań

   kulturalnych i sportowych społeczeństwa,

- organizowanie koncertów, imprez, konkursów, spotkań,

- prowadzenie zespołów i kół zainteresowań,

- promocja twórców i artystów regionu.             

Upowszechnianiem kultury w gminie Boćki zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, Centrum Kulturalno – Turystyczne, świetlice wiejskie w liczbie 20 oraz działająca niezależnie od Gminnego Ośrodka Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach.

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach posiada salę wielofunkcyjną, pomieszczenia biurowe i kuchenne, salę ćwiczeń orkiestry dętej OSP Boćki, garaż oraz pomieszczenia Centrum Kulturalno-Turystycznego Gminy Boćki. W wyżej wymienionych obiektach prowadzona jest statutowa działalność, która w głównej mierze wyznaczana jest  potrzebami i zainteresowaniami mieszkańców Gminy, min.:

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach odbywały się cykliczne zajęcia.

- „Cztery pory roku” – spotkania z dziećmi.

Zajęcia z cyklu „Cztery pory roku” odbywają się co tydzień w każdy czwartek. Podczas

tych spotkań, uczestnicy rozwijają swoje zdolności manualne poprzez zadania plastyczne. Uczą się nowych technik malarstwa, rysunku i grafiki. Mają także możliwość skorzystania z wyposażenia GOKu, np.: grają na perkusji, śpiewają do mikrofonów, ćwiczą swoje umiejętności w grze w ping ponga oraz bilard.  Zajęcia są przede wszystkim okazją do spotkań towarzyskich.

- Próby zespołu folklorystycznego Klekociaki

Próby zespołu Klekociaki odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Podczas tych spotkań

członkowie zespołu mają możliwość utrwalenia zdobytych umiejętności wokalno-tanecznych, przygotowując się tym samym do kolejnych występów.

- Próby Orkiestry Dętej OSP Boćki

Odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, najczęściej w soboty. W sezonie zimowym próby polegają głównie na zebraniu i przygotowywaniu repertuaru na sezon letni, w którym to odbywają się liczne przeglądy, konkursy oraz imprezy w których orkiestra bierze aktywny udział. Próby sezonu letniego opierają się już na ostatnich szlifach utworów przygotowywanych na przeglądy oraz ustaleniach organizacyjnych związanych z owymi wyjazdami.

- Spotkania Klubu Seniora – „Róże Jesieni”

Spotkania odbywają się w środy. Celem spotkań jest aktywizacja społeczności ludzi „trzeciego wieku” oraz integracja między nimi podczas różnego rodzaju wieczorków oraz zajęć artystycznych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z :

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Ochotniczą Strażą Pożarną w Boćkach,

- Instytutem Pamięci Narodowej,

- Gminną Biblioteką Publiczną w Boćkach,

- KRUS,

- Civitas Chrystiana,

- WOAK oraz Ośrodkami Kultury z terenu województwa.