Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Profesjonalista w kulturze - edukacja muzyczna na wsi

logo projekt

Stowarzyszenie KLEKOCIAKI zostało założone w 2008 po realizacji przez Gminny Ośrodek Kultury projektu „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi”. Grupa beneficjentów tego projektu chciała dalej rozwijać swoje zainteresowania, a także doskonalić to, czego nauczyli się w trakcie trwania projektu.

 

Dlatego też narodził się pomysł założenia stowarzyszenia, dzięki któremu grupa zainteresowanych będzie miała możliwość składania projektów i korzystania z możliwości uczestnictwa w szkoleniach współfinansowanych z EFS w ramach POKL. Oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi skupionych wokół zainteresowań związanych z muzyką jest odpowiedzią na realne potrzeby istniejące w społeczności wiejskiej. Problemem naszej społeczności jest ograniczony dostęp do określonych zasobów edukacyjnych w zakresie podwyższania kwalifikacji i rozwijania umiejętności muzycznych na wsi (szerzej kulturalnych) oraz postępujący zanik zainteresowania lokalną tradycją i kulturą wśród społeczności, a zwłaszcza wśród młodzieży. Partnerem Stowarzyszenia KLEKOCIAKI w projekcie „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi 2” był Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach. Użyczał on zaplecza technicznego do realizacji szkoleń (sale, instrumenty, scena, projektor z ekranem) a także konferencji (sala konferencyjna, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, kuchnia). Udostępniał również urządzenia biurowe (faks, telefon, komputer, drukarka).

Grupą docelową w projekcie byli mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko — wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców. Wnioskodawca spośród grup docelowych wskazanych w dokumentacji konkursowej wybrał grupę docelową o najszerszym zasięgu. Oddolna inicjatywa edukacyjna poprzez wybór grupy docelowej nie mogła zawężać się do społeczności działających aktywnie bądź tych działających na rzecz przeciwdziałania marginalizacji. Wsparcie z założenia miało być dostępne szerokiemu gronu mieszkańców terenów wiejskich pragnących podwyższyć swoje umiejętności z zakresu edukacji muzycznej.

Celem ogólnym projektu było stworzenie dostępu do określonych zasobów edukacyjnych na wsi w zakresie podwyższania kwalifikacji i rozszerzania wiedzy muzycznej, kulturalnej. Cele szczegółowe projektu to: stworzenie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej z zakresu edukacji muzycznej i podniesienie poziomu wykształcenia muzycznego, stworzenie atrakcyjnej i przystępnej formy edukacji muzycznej i zbudowanie zasobów ludzkich do kultywowania lokalnej kultury i zwyczaju, pobudzenie środowisk lokalnych do zaangażowania na rzecz rozwoju edukacyjnego wsi.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu zainteresowania kulturą regionu i jej dziedzictwem wśród młodzieży naszej gminy, a także powiatu. Nagrana pocztówka multimedialna nie tylko prezentowała osiągnięte rezultaty, ale także stała się doskonałą formą promocji kulturowej Podlasia. Przede wszystkim zaś jest i będzie instrumentem promocji Europejskiego Funduszu Społecznego jako narzędzia mającego istotny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w małych miejscowościach.