Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Zarządzenie Nr 1/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach z dnia 02 stycznia 2024 r.  w sprawie czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach w miesiącu styczniu 2024r.

Na podstawie art. 129 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)  art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 9 Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach przyjętego Uchwałą Nr XVII/114/12 Rady Gminy Boćki z dnia 31 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2013 poz. 572) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 08 stycznia 2024 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach z uwagi na przypadający w tym dniu drugi dzień Świat Bożego Narodzenia w obrządku prawosławnym.

§ 2. Uwzględniając okoliczność o której mowa w § 1 zarządzenia, obniżam miesięczny wymiar czasu pracy w miesiącu styczniu 2024r. o 8 godzin ze 176 godzin do 168 godzin bez obniżania z tego tytułu wysokości wynagrodzenia za pracę, należnego pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Boćkach.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Boćkach i w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Boćkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                Izabela Busłowicz