Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 maja 2020

Infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

.