Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika samorządowej jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 kwietnia 2019

Wójt Gminy Boćki  na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.)  ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika samorządowej jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

w związku z realizacją projektu „ Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej, Działania 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 – zwanego w dalszej części ogłoszenia „Projektem”

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, kierownika samorządowej jednostki budżetowej Centrum Integracji Społecznej w Boćkach

Pliki do pobrania