Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2020

logo

Przygotowanie, dostarczenie i wydanie cateringu dla uczestników projektu pt. ”Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-20-0231/18 w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPOWP 2014-2020

Załączniki