Informacja o zmianie rachunku bankowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2020

logoDrodzy mieszkańcy informujemy, że od dnia 10 lutego 2020 roku funkcjonują nowe numery indywidualnych rachunków bankowych utworzonych dla każdego płatnika służących do rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informację o nowym numerze indywidualnego konta bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki pok. nr 9, pod nr tel. (85) 731 96 19/ (85) 731 96 16.

Jednocześnie informujemy, że zmienione zostały również indywidualne numery rachunków bankowych służących do rozliczeń należności podatkowych, informacja o nowym numerze rachunku bankowego służącego do rozliczeń należności podatkowych umieszczona będzie na decyzji dot. wymiaru podatku za 2020 rok.