Nieodpłatna Pomoc Prawna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lipca 2020

logoNa terenie Powiatu działają przez cały 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, z których część prowadzi nasze Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Nowością od tego roku jest dodatkowa możliwość korzystania z nieodpłatnej mediacji.

Pomoc jest dostępna dla każdej osoby, po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (bez obowiązku dokumentowania dochodów). Zgodnie z wymogiem ustawowym - na wizytę w punkcie należy się wcześniej zarejestrować, za pośrednictwem wskazanego w załączonych materiałach nr telefonu lub adresu email (prowadzonych przez Powiat). Nie obowiązuje żadna rejonizacja.

W okresie epidemii świadczenia dla klientów są realizowane zdalnie, za pomocą środków komunikacji na odległość, zaś stosowne oświadczenie klient może złożyć elektronicznie iub ustnie, kontaktując się telefonicznie lub mailowo z urzędem.

Pomoc jest świadczona bezpłatnie, przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich oraz mediatorów

Prezes Zarządu Stowarzyszenia SURSUM CORDA
plakat