Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

3 października 2019

Kolejne dofinansowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym

logo

27 września 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia promes udzielenia dotacji na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie województwa podlaskiego.

Czytaj więcej o: Kolejne dofinansowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym
26 września 2019

Informacja

logoW związku z planowaną wymianą żarówek w lampach ulicznych na terenie Gminy prosimy o zgłaszanie wszelkich awarii osobiście w Urzędzie Gminy w Boćkach bądź telefonicznie pod nr 85 731 96 10, 85 731 96 25.

Czytaj więcej o: Informacja
24 września 2019

Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października

Aglogoencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

Czytaj więcej o: Pomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października
24 września 2019

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

logo

31 października bieżącego roku upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok kolejny. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

 

Czytaj więcej o: Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie
24 września 2019

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

logo zusJakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    albo
    jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
Czytaj więcej o: Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji