Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Co z moimi śmieciami?

W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zabierania odpadów komunalnych, odbył się cykl spotkań z mieszkańcami gminy Boćki. W każdym sołectwie zainteresowani mieszkańcy mogli usłyszeć o nowych przepisach, jakie będą obowiązywały na terenie Gminy Boćki. Na spotkaniach zostały rozdane informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poza tym informowano, że końca marca musimy złożyć deklarację, w której sami wpisujemy: ile osób mieszka na terenie nieruchomości, a także deklarujemy czy będziemy segregować śmieci. Jeśli zdecydujemy się segregować liczbę osób mnożymy razy 7 złotych, jeśli zdecydujemy się oddawać niesegregowane odpady liczbę osób mnożymy razy 20 złotych i od lipca to jest nasza miesięczna stawka do zapłaty. PROSZĘ NIE MYLIĆ DEKLARACJI Z ANKIETĄ, KTÓRĄ W TAMTYM ROKU ROZNOSILI STAŻYŚCI URZĘDY GMINY!

Kto składa deklarację?

Zgodnie z art. 6 m znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji związanej z wyliczeniem miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 w/w ustawy, przez właścicieli nieruchomości- rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Ponadto zgodnie z art. 2 ust 3 w/w ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Termin składania deklaracji upływa 31 marca 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju nr 6.

Najczęściej zdawane pytania podczas spotkań z mieszkańcami:

Co w przypadku członków mojej rodziny, którzy większość czasu przebywają poza miejscem zamieszkania?

Radni Naszej Gminy dali możliwość mieszkańcom przedstawienia 4 rodzajów dokumentów które pozwalają nie ujmować członka rodziny w deklaracji:

  1. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy poza granicami Gminy Boćki,
  2. zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole lub uczelni w miejscowości oddalonej o ponad 50 kilometrów od Gminy Boćki ,
  3. dokument potwierdzający pracę w miejscowości oddalonej o ponad 50 kilometrów od Gminy Boćki,
  4. dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie.

Co w przypadku, gdy nie złożę deklaracji?

W przypadku nie złożenia deklaracji urząd określa w drodze decyzji wysokość opłaty.

Czy mogę zachować dotychczasową umowę z firmą odbierającą odpady?

Jeśli nie rozwiąże się dotychczasowej umowy to od 1 lipca będę płacić firmie, z którą nie rozwiązałem umowy i gminie. Dlatego proszę pamiętać o rozwiązaniu umowy przeważnie wypowiedzeniem z trzymiesięcznym (trzeba zobaczyć w umowie, jaki jest okres wypowiedzenia). Z informacji dostarczonych przez firmę ASTWA wynika, iż będzie ona rozwiązywać umowy z mieszkańcami naszej gminy, stosowne pismo prześle z marcową fakturą.