Zgłoś projekt do Lokalnego Programu Rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2017

Jednym z założeń Programu Rewitalizacji Gminy Boćki jest zaangażowanie mieszkańców, podmiotów prywatnych i publicznych w prace nad powstaniem dokumentu. W związku z tym, czekamy na Państwa propozycje działań rewitalizacyjnych w naszej gminie o charakterze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno - funkcjonalnym oraz społecznym, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boćki.

Wypełnione fiszki projektowe można dostarczyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Boćkach lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Boćkach, ul.Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki lub pocztą elektroniczną: sekretariat@gminabocki.pl do dnia 30 sierpnia 2017 roku.

FISZKA PROJEKTOWA DO PROGRAMU REWITALIZACJI – GMINA BOĆKI