Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lipca 2017

Zapraszam do zapoznania się z dokumentem ze spotkania edukacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim

pn. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 dla gmin Województwa Podlaskiego”.

 

Rewitalizacja. Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji.