Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2018

W ramach umowy z dnia 23 maja 2018 roku pomiędzy Gminą Boćki a Województwem Podlaskim otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyżej wymieniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego wzbogaciła OSP Boćki i OSP Wygonowo w nowe umundurowanie.

Wierzymy, że dzięki środkom finansowym z budżetu Województwa Podlaskiego Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły choć w nieznacznym stopniu doposażyć się w potrzebny sprzęt, a przez to lepiej służyć społeczeństwu Gminy Boćki w zapewnianiu poczucia bezpieczeństwa oraz przede wszystkim w ratowaniu życia, zdrowia i mienia przed żywiołami.

Wójt Gminy Boćki, Zarząd OSP w Boćkach oraz Zarząd OSP w Wygonowie serdecznie dziękują Województwu Podlaskiemu za udzielone wsparcie finansowe na zakup podstawowego wyposażenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP