Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2018

W dniu 28.09.2018 r. została podpisana umowa Nr 139/18/B-LZ/PZ-009/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach”.

W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

pompa szlamowa szt. 1

ubrania specjalne szt. 6

buty specjalne skórzane szt. 10

aparty powietrzne z sygnalizatorem szt. 4

agregat prądotwórczy szt. 1

Środki finansowe na realizację w/w zadania w wysokości 20 000,00 zł pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pozostałe koszty zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Andryjankach, opłacone zostały ze środków budżetu Gminy Boćki w wysokości 14 000,00 zł.

Wójt Gminy Boćki, Zarząd OSP w Andryjankach serdecznie dziękują za udzielone wsparcie finansowe na zakup podstawowego wyposażenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP

 • Powiększ zdjęcie OSP

  OSP