Realizacja funduszu sołeckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2016

Na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego przeznaczono 339.958,00 zł, wydatkowano kwotę 337.129,66 zł., co stanowi 99,17 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015.Wielkości zaplanowane i wydatkowane z Funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia wg poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

Andryjanki:

W ramach wydatków związanych z zakupem pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Andryjankach zakupiono radioodtwarzacz Philips (2 szt.) wraz z głośnikami za łączną kwotę 767,99 zł. Na terenie sołectwa zorganizowano festyn dla dzieci, na potrzeby którego wynajęto sprzęt rekreacyjny (zjeżdżalnię i trampolinę) za łączną kwotę 1.500,00 zł. Poniesiono również wydatki na świetlicę wiejską- wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy za kwotę 1.419,00 zł oraz w ramach wyposażenia świetlicy zakupiono stoły i krzesła za łączną kwotę 9.300,00 zł. Ze środków przewidzianych na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiono: materiały na docieplenie drzwi w budynku OSP Andryjanki (m in. styropian, wkręty, pistolet do pompowania, węże) za kwotę 181,00 zł oraz kompresor do samochodu bojowego za kwotę 599,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 13.766,99 zł.

Kolonia Andryjanki:

W sołectwie wykonano remont drogi gminnej za kwotę 1.299,00 zł,.ponadto zakupiono przepusty (6szt.) na drogę gminną za łączną kwotę 2.999,97 zł. Sfinansowano zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł. Zakupiono również książki do Gminnej Biblioteki w Boćkach za łączną kwotę 70,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.868,97 zł.

Boćki I

Większość środków wydatkowano na remont ulicy Polnej (wbudowano 501 m3 żwiru) – 11.953,86 zł. Zakupiono stoły dla OSP Boćki za łączną kwotę 2.000,00 zł. Pokryto również część kosztów związanych z remontem szatni przy boisku sportowym w Boćkach - 2.525,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 16.478,86 zł.

Boćki II

W ramach wydatków na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach zakupiono stoły za łączną kwotę 5.000,00 zł. Pokryto część kosztów związanych z remontem szatni przy boisku sportowym w Boćkach- 2.705,00 zł. Kwotę 15.000,00 zł wydatkowano na remont drogi nr 1399/1, gdzie wbudowano 629 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 22.705,00 zł.

 Boćki III

W zakresie remontu dróg na terenie sołectwa wykonano remont ulicy Dubieńskiej oraz drogi gminnej za łączną kwotę 15.486,99 zł. Kwotę 3000,00 zł przeznaczono na remont szatni przy boisku sportowym w Boćkach. W ramach wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach zakupiono krzesła (40szt.) za kwotę 1.920,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 20.406,99 zł.

Kolonia Boćki:

Na potrzeby sołectwa wykonano remont drogi za kwotę 2.433,72 zł, zakupiono tablice odblaskowe (9szt.) z numerami i oznaczeniem dojazdu do posesji za kwotę 1.199,99 zł. Sfinansowano także zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.133,71 zł.

Bodaczki

Całość środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 400 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.531,00 zł.

Bodaki:

Na potrzeby wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono krzesła (40 szt.) oraz tablicę umożliwiającą oznaczenie siedziby świetlicy wiejskiej. Na ten cel wydano łącznie 2.100,00 zł. Ponadto ze środków funduszu wytyczono granice działki świetlicy za kwotę 1.200,00 zł. Środki w wysokości 4.950,00 zł wykorzystano na ogrodzenie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej.

Wydatkowano łącznie: 8.250,00 zł.

Bystre:

Całość środków z funduszu sołeckiego przeznaczono na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 360 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.598,00 zł.

Dubno:

W ramach środków wyremontowano drogę na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 247 m3 żwiru za kwotę 5.893,42 zł. Ponadto zakupiono nowe drzwi garażowe do jednostki OSP w Dubnie za kwotę 5.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 10.893,42 zł

Dziecinne:

Środki funduszu wykorzystano na zakup materiałów na pokrycie dachu w świetlicy wiejskiej. Zakupiono m. in. blachę trapezową, deski i inne materiały na potrzeby wymiany dachu. Łącznie na ten cel przeznaczono 6.271,33 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.271,33 zł.

Hawryłki:

Zdecydowaną większość środków (7.600,00 zł) wydatkowano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 319 m3 żwiru. Zakupiono również nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za łączną kwotę 182,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.782,00 zł.

Jakubowskie:

Środki z funduszu sołeckiego wykorzystano głównie na ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej. W tym celu zakupiono elementy ogrodzenia (słupki, siatka, odkosy, brama, przęsła, furtka i inne elementy konstrukcji ogrodzenia), cement oraz farbę do pomalowania ogrodzenia- na zakup w/w materiałów wydatkowano łącznie – 4.810,81 zł. Kwotę 8.489,00 zł przeznaczono na wykonanie ogrodzenia (usługa demontażu starego ogrodzenia i montażu nowego oraz transport pospółki). Dodatkowo sołectwo przeznaczyło 340,00 zł na zakup nowych książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 13.639,81 zł.

Krasna Wieś

W ramach remontu świetlicy wiejskiej, wykonano remont instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oświetleniowym oraz wykonano remont polegający na demontażu boazerii oraz montażu nowych płyt na łączną kwotę 8.999,33 zł. Do świetlicy wiejskiej zakupiono również kuchenkę gazową Amica za kwotę 960,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.959,33 zł.

Mołoczki:

W sołectwie wykonano remont drogi nr 639, gdzie wbudowano 188 m3 żwiru za kwotę 4.481,00 zł oraz wytyczono i okazano granice drogi gminnej za 4.000,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.481,00 zł.

Nurzec:

W sołectwie wykonano remont drogi gminnej, gdzie wbudowano 377 m3 żwiru, za kwotę 9000,00 zł. Sfinansowano również zakup nowych książek do Gminnej Biblioteki Publicznej za 618,00zł.

Wydatkowano łącznie: 9.618,00 zł.

Olszewo:

W ramach środków wyremontowano drogę nr 239 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 409 m3 żwiru za łączną kwotę 9.758,74 zł.

Wydatkowano łącznie: 9.758,74 zł.

Pasieka:

W ramach środków wyremontowano przepust o długości 8m znajdujący się w ciągu drogi nr geod. 33 w obrębie sołectwa, za kwotę 3.524,00 zł. Ponadto sfinansowano zakup wiaty przystankowej wraz z dostawą i montażem - za kwotę 3.500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.024,00 zł.

Piotrowo- Krzywokoły:

Na potrzeby sołectwa zakupiono wykaszarkę spalinową Hqv wraz z osprzętem za kwotę 3.000,00 zł. W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono czajnik elektryczny Electrolux z niezbędnymi akcesoriami oraz butlę gazową na łączną kwotę 329,63 zł. Wyremontowano również drogi w obrębie sołectwa, gdzie łącznie wbudowano 206 m3 żwiru za kwotę 4.915,19zł.

Wydatkowano łącznie: 8.244,82 zł

Piotrowo- Trojany:

Całość środków funduszu przekazano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108750B Piotrowo Trojany- Siekluki za kwotę 7.549,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.549,00 zł.

Sasiny:

W ramach środków wyremontowano drogę na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 316 m3 żwiru za łączną kwotę 7.539,76 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.539,76 zł.

Siedlece:

Kwotę 6.600,00 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr geod. 49, 108 Siedlece- Siekluki o długości 0,85 km. Zakupiono również nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach za kwotę 133,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.733,00 zł.

Siekluki:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 396 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.443,00 zł.

Sielc:

W ramach remontu świetlicy wiejskiej zakupiono materiały na potrzeby wymiany instalacji elektrycznej (m.in. łączniki, przewody, listwy, wyłączniki) oraz materiały na potrzeby remontu ścian (m in. farby, pigmenty, grunt, wałki, żywicę) za łączną kwotę 6.193,31 zł. Ponadto w ramach prac remontowych wykonano szpachlowanie i malowanie ścian oraz demontaż zużytej instalacji elektrycznej i montaż nowej wraz z osprzętem. Łącznie na usługi związane z remontem świetlicy wiejskiej wykorzystano 5.000,00 zł. Za kwotę 371,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 11.564,31 zł.

Skalimowo:

W sołectwie wytyczono granice żwirowni i wznowiono znaki graficzne za kwotę 2.000,00 zł. Usunięto również dzikie wysypisko znajdujące się na terenie sołectwa za kwotę 4.095,90 zł.

Wydatkowano łącznie: 6.095,90 zł.

Solniki:

Wykonano remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 309 m3 żwiru za kwotę 7.372,74 zł. Wyremontowano również wiatę przystankową: wymieniono dach i łaty, pomalowano wiatę oraz zamontowano kosz na śmieci, łącznie za remont wiaty wyniósł 500,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 7.872,74 zł.

Starowieś:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 417m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 9.949,62 zł.

Szeszyły:

W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono: ławki (4szt.) oraz stoły (6szt.) łącznie za kwotę 1.526,00 zł. Wykonano również remont świetlicy wiejskiej – oszalowanie budynku za kwotę                 4.999,95zł.

Wydatkowano łącznie: 6.525,95 zł.

Szumki:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 277 m3 żwiru za kwotę 6.600,00 zł . Za kwotę 74,00 zł zakupiono nowe książki do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach.

Wydatkowano łącznie: 6.674,00 zł.

Śnieżki:

Środki funduszu wykorzystano na remont drogi nr 313/2 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 321 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 7.664,41 zł.

Torule:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 308 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 7.345,00 zł.

Wandalin:

Całość środków funduszu przekazano na remont drogi 1570/2 na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 336 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.015,00 zł.

Wiercień:

Wymieniono podciąg drewniany w świetlicy wiejskiej (usunięcie starego i zamontowanie nowego podciągu oraz montaż czterech nowych słupów podporowych). Wymieniono również instalację elektryczną. Prace remontowe w świetlicy łącznie wyniosły 8.655,00 zł.

Wydatkowano łącznie: 8.655,00 zł.

Wojtki:

Całość środków funduszu wykorzystano na remont drogi na terenie sołectwa, gdzie wbudowano 361 m3 żwiru.

Wydatkowano łącznie: 8.598,00 zł.

Wygonowo:

Wykonano remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej.

Wydatkowano łącznie: 10.493,00 zł.