Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Nabór wniosków - fotowoltaika

W związku z Zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Boćki z dnia 21.06.2021 r. dotyczącym realizacji projektu „Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki”  niniejszym zapraszam mieszkańców gminy Boćki do składania wniosków o przyznanie grantu. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym od 5 lipca 2021 roku do wyczerpania środków. Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Gminy Boćki.

Szczegółowe warunki dofinansowania projektu grantowego określone są w treści Regulaminu udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Boćki w ramach projektu pt: ,,Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki” oraz dokumentacja konkursowa zostały zamieszczone na stronie internetowej www. gminabocki.pl

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

Urząd Gminy Boćki

  1. Plac Armii Krajowej 3

17-111 Boćki

z dopiskiem ,, Wniosek o udzielenie grantu na budowę instalacji fotowoltaicznej -  do Urzędu Gminy Boćki”

Pracownicy Urzędu nie będą pomagać w wypełnianiu wniosków podczas ich składania. Po złożeniu nie będzie możliwości uzupełnienia wniosku.

Proszę zwrócić szczególną uwagę aby wszystkie pola wniosku zostały wypełnione.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Boćki w wersji papierowej.

Z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie podpisana „Umowa o powierzenie grantu”. 

Udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Gminy Boćki.

Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie refinansowania, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie naboru i realizacji projektu oraz Umowie o powierzenie grantu. Wysokość grantu wynosi 65 % całkowitych kosztów instalacji. Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej mogą wynieść:  nie więcej niż 7 000 zł w przeliczeniu na 1 kW mocy instalacji do 5 kWp.

Szczegółowych informacji w zakresie naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Boćki w godzinach pracy Urzędu (Monika Kruszewska, Milena Korniluk tel. 85 7319619,  85 7319622).

WÓJT GMINY BOĆKI

Dorota Kędra-Ptaszyńska