Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - 25 Ekumeniczny wieczór kolęd
21 stycznia 2019

25 Ekumeniczny wieczór kolęd

W dniu 12 stycznia 2019 roku odbył się 25 Ekumeniczny Wieczór Kolęd, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Boćki i Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach. Od wielu lat ten nasz wspólny wieczór dzięki życzliwości i uprzejmości Dyrekcji organizujemy w Szkole w Boćkach. Przed licznie przybyłą publicznością oraz zaproszonymi gośćmi zaprezentowały się: Przedszkolaki, uczniowie klas I,II,III, chór Szkoły Podstawowej w Boćkach, chór Szkoły Podstawowej w Andryjankach. Soliści: Patrycja Jewiuk, Nikita Somers, Marek Turkowicz, Józef Deniziak. Chór Parafii Prawosławnej z Dojlid, Chór Parafii Prawosławnej w Boćkach, Zespół Narwianie w Dobrzyniewa Dużego, Klub Seniora „Róże Jesieni” oraz Zespól Folklorystyczny „Klekociaki” z Bociek.

Marek Skomorowski
Czytaj więcej o: 25 Ekumeniczny wieczór kolęd
9 stycznia 2019

Zwrot podatku akcyzowego

logoWójt Gminy Boćki informuje producentów rolnych z obszaru Gminy Boćki, iż w 2019 roku, mogą oni ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła.

 

 

Czytaj więcej o: Zwrot podatku akcyzowego
Przejdź do - Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach
15 listopada 2018

Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach

W dniu 28.09.2018 r. została podpisana umowa Nr 139/18/B-LZ/PZ-009/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach”.

W wyniku realizacji w/w zadania zakupiono następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy:

Czytaj więcej o: Zakup sprzętu ppoż na wyposażenie jednostki OSP w Andryjankach
Przejdź do - Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego
13 listopada 2018

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego

W ramach umowy z dnia 23 maja 2018 roku pomiędzy Gminą Boćki a Województwem Podlaskim otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wyżej wymieniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego wzbogaciła OSP Boćki i OSP Wygonowo w nowe umundurowanie.

Czytaj więcej o: Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego
25 września 2018

Susza - pomoc klęskowa

logo piktogram

 

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Czytaj więcej o: Susza - pomoc klęskowa