Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

24 września 2019

Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

logo

31 października bieżącego roku upływa termin składania wniosków na stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie z województwa podlaskiego na rok kolejny. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

 

Czytaj więcej o: Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie
24 września 2019

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

logo zusJakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

  1. ukończyłeś 18 lat
  2. jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
  3. nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    albo
    jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
Czytaj więcej o: Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Przejdź do - IV Gala Disco Polo
28 sierpnia 2019

IV Gala Disco Polo