Położenie i demografia gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gmina Boćki to typowa wiejska gmina, leząca w południowej części województwa podlaskiego, wchodzącą w skład powiatu bielskiego. Od północy graniczy z gminą Bielsk Podlaski, od wschodu z gminami Orla, od zachodu z gminą Brańsk, od południa z leżącymi w powiecie siemiatyckim gminami Milejczyce i Dziadkowice.Powierzchnia Gminy Boćki wynosi 232km2 i jest zamieszkiwany przez 4893 osób, rozmieszczonych w 36 miejscowościach. Z czego 1446 mieszkańców zamieszkuje same Boćki. ” Sama gmina ma bardzo korzystne położenie geograficzne, ponieważ leży w obszarze zielonych płuc Polski, co w przyszłości stwarza duże możliwości agroturystyczne. Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa numer dziewiętnaście, która przecina teren gminy z północy na południe i łączy ze sobą dwa największe ośrodki miejskie w wschodniej części Polski, Białystok i Lublin ( 64 km od Białegostoku, Lublin 190km). Istotne jest też bliskie sąsiedztwo Białowieskiego Parku Narodowego (30km) i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego (30km). Boćki leżą także blisko przejść bliskość granicznych z Białorusią i Ukrainą. Gmina Boćki posiada typowy charakter rolniczy, z czego 69% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 20% to lasy . Nie bez znaczenia jest też bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej oraz rzeki Bug, której dopływem jest, przecinający teren gminy, rzeka Nurzec. Gmina Boćki wchodzi w skład Lokalnej Grupy Działania Puszczy Białowieża . Przez Gminę Boćki przepływa urokliwa rzeką Nurzec, wokół rozciągają się malownicze pola, lasy, które są pełne dzikich zwierząt (sarny, dziki, łosie oraz różnego gatunku ptactwo). Ten nieskażony ludzką degradacją zakątek przyrodniczy jest elementem sprzyjającym rozwojowi agroturystyki. Duże, malownicze i nie skazitelne obszary leśne zachęcają do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

 

Położenie geograficzne jest jednym z atutów gminy Boćki: gmina znajduje się na Podlasiu, w środku zielonych płuc Polski, przy drodze krajowej nr 19, łączącej Białystok z Lublinem, a szerzej - Suwałki z Rzeszowem (ok. 65 km od Białegostoku). Stąd jest również niedaleko do przejść granicznych z Białorusią, Litwą i Ukrainą. Gmina Boćki ma charakter typowo rolniczy i obejmuje swym obszarem 232,06 km2, z czego 69% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 20% - to  lasy. Istotne jest też bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej oraz rzeki Bug, której dopływem jest, przecinający teren gminy, Nurzec. Warunki te sprzyjają rozwojowi handlu zagranicznego, agroturystyki oraz rolnictwa i przemysłu spożywczego opartego głównie o mleko - podstawę produkcji boćkowskich  gospodarstw  rolnych.

 

Na koniec 2009 roku obszar Gminy Boćki zamieszkiwało 4893 osób. Ludność gminy stanowi 0,4% ludności województwa podlaskiego i odpowiednio 8,3% ludności powiatu bielskiego. Powierzchnia gminy wynosi 232 km2 i stanowi 16,8% powierzchni powiatu bielskiego oraz 1,2% powierzchni województwa podlaskiego.

 

Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy w 2006 roku wyniósł 20,3 osób/km2, podczas gdy całość województwa wynosi on 60 osób/km2, a dla powiatu 41,7 osób/km2. Gmina należy do jednych z najsłabiej zaludnionych w województwie.

 

Ludność Gminy rozmieszczona jest nierównomiernie i bardzo rozproszona. Największym ośrodkiem są Boćki, liczące 1446 mieszkańców, co stanowi 30% ogółu. Poza Boćkami największą koncentrację ludności wykazują Andryjanki, Jakubowskie, Sielc, Dubno, Starowieś i Wygonowo.

 

Obfitujące w skarby runa czyste lasy okolic Bociek zachęcają do uprawiania aktywnego wypoczynku oraz wszelkich form zbieractwa i łowiectwa (na terenie gminy działa siedem kół łowieckich). Malowniczy krajobraz gęstych borów i zielonych łąk poprzecinanych polnymi drogami sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Zimą panują tu doskonałe warunki dla narciarstwa biegowego i kuligów. Goście z kraju i zagranicy doceniają urok boćkowskich plenerów oraz zdrowego jadła, korzystając z usług gospodarstw agroturystycznych. W samych Boćkach w okresie letnim działa Ośrodek Duszpasterski Antonianum, który gości młodzież oazową z całego kraju. Wielokrotnie też budynki szkół wiejskich służyły podczas wakacji jako bazy kolonijne, czy siedziby zlotów harcerskich.

 

Rozmieszczenie ludności na terenie Gminy Boćki  w latach 2007-2013

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Andryjanki

346

351

353

348

342

341

341

2

Boćki

1458

1455

1442

1432

1433

1425

1426

3

Bodaczki

129

128

125

132

131

132

127

4

Bodaki

103

98

96

94

94

91

90

5

Bystre

107

107

103

99

96

95

95

6

Chranibory

14

14

13

13

13

12

12

7

Dubno

202

195

192

187

178

177

174

8

Dziecinne

50

47

45

42

38

36

36

9

Hawryłki

81

79

73

71

71

67

67

10

Jakubowskie

263

263

263

262

259

258

264

11

Kolonia Boćki

45

49

46

45

41

42

44

12

Krasna Wieś

172

168

162

159

151

148

143

13

Mołoczki

104

79

98

96

97

96

94

14

Nurzec

134

129

127

126

124

120

117

15

Olszewo

143

146

145

144

138

136

135

16

Pasieka

45

45

44

45

45

43

42

17

Piotrowo- Krzywokoły

92

92

92

93

90

88

87

18

Piotrowo- Trojany

65

62

62

61

62

60

60

19

Sasiny

65

68

64

64

59

58

58

20

Siedlece

29

29

30

30

28

30

31

21

Siekluki

137

137

133

127

131

125

120

22

Sielc

218

213

211

209

205

200

193

23

Skalimowo

43

42

41

41

39

38

37

24

Solniki

101

103

103

79

74

74

71

25

Starowieś

164

162

161

156

155

148

147

26

Szeszyły

55

48

47

45

45

43

39

27

Szumki

32

30

29

30

29

29

29

28

Śnieżki

81

76

74

71

67

67

65

29

Torule

56

56

53

55

51

51

48

30

Wandalin

40

41

40

41

41

41

42

31

Wandalinek

11

11

10

10

10

10

10

32

Wiercień

93

90

91

95

96

92

92

33

Wojtki

113

113

108

104

101

96

95

34

Wygonowo

171

161

160

156

154

152

160

35

Wylan

10

10

10

10

10

10

10

36

Żołoćki

43

42

47

45

43

37

40

 

RAZEM

5015

4962

4893

4817

4741

4668

 

4640

 

 

Rozmieszczenie ludności na terenie Gminy Boćki w latach 1998-2009

 

Miejscowości

1998

2002

2007

2009

Andryjanki

386

367

346

353

Boćki

1562

1519

1458

1446

Bodaczki

138

136

129

125

Bodaki

119

107

103

96

Bystre

125

119

107

103

Chranibory

18

16

14

13

Dubno

223

204

202

192

Dziecinne

64

58

50

45

Hawryłki

86

87

81

73

Jakubowskie

274

259

263

263

Krasnowieś

236

199

172

162

Mołoczki

139

117

104

98

Nurzec

149

140

134

127

Olszewo

162

156

143

145

Pasieka

53

46

45

44

Piotrowo Krzywokoły

100

92

92

92

Piotrowo Trojany

64

67

65

62

Sasiny

86

77

65

64

Siedlece

35

35

29

30

Siekluki

153

144

137

133

Sielc

244

237

218

211

Skalimowo

50

42

43

41

Solniki

109

105

101

103

Starowieś

173

170

164

161

Szeszyły

71

66

55

47

Szumki

40

38

32

29

Śnieżki

103

91

81

74

Torule

70

68

56

53

Wandali

9

11

9

9

Wandalinek

8

12

11

11

Wandalin PGR

38

33

31

31

Wiercień

107

98

93

91

Wojtki

131

119

113

108

Wygonowo

169

170

171

160

Wylan

8

9

10

10

Żołoćki

49

44

43

47

RAZEM

5468

5258

5015

4893