Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 15 czerwca 2022r.

BGK. 72241. 1. 2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Boćki z dnia 15 czerwca 2022r.

Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości, iż przygotowano materiały inwentaryzacyjne nieruchomości położonej we wsi Sasiny oznaczonej nr ewid. 791/2, przeznaczonej do komunalizacji.

 Na postawie art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2017 r. poz. 653, z 2020 r. poz. 462), m.in. grunty państwowe, z dniem 27 maja 1990 r. stały się własnością samorządu.  Przekazanie na rzecz samorządu nastąpi po otrzymaniu decyzji Wojewody Podlaskiego, potwierdzającej prawo do własności.

W ewidencji gruntów, działka nr ewid. 791/2, w pozycji właściciel - zapisana jest jako Skarbu Państwa .

 Z materiałami inwentaryzacyjnymi można zapoznać się w terminie od 17 czerwca 2022r. do 18 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 20.

 W wymienionym okresie zainteresowane osoby mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia, umożliwi to wprowadzenie zmian lub poprawek do przygotowanych materiałów inwentaryzacyjnych.

 

                                                                      WÓJT

                                                                                   Dorota Kędra-Ptaszyńska