Przeciwdziałanie przemocy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 maja 2020

Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Infrastruktura instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

Czytaj więcej o: Służby realizujące działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
27 września 2017

Pomoc prawna

Wykaz instytucji lokalnych udzielających pomocy prawnej

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. 3-go Maja 17
  17-100 Bielsk Podlaski
  Tel. (85) 833 26 76
  centrum3maja@poczta.onet.pl
  Punkt Poradniczo-Konsultacyjny (poradnictwo psychologiczne) pok. nr 5
  Poniedziałek: 8.30 – 15.30
  Wtorek-czwartek: 7.30 – 11.30
Czytaj więcej o: Pomoc prawna
31 maja 2017

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez przedstawiciela: ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty czy ochrony zdrowia, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej o: PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
14 kwietnia 2017

Definicja i mechanizmy przemocy

Przemoc w rodzinie – jednorazowe lub powtarzające się umyśle działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych w rozumieniu art. 115 §11 kk. oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Czytaj więcej o: Definicja i mechanizmy przemocy
12 kwietnia 2017

Mity o przemocy w rodzinie

Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w domu. Świadczą o tym chociażby powszechnie panujące mity, stereotypy, przysłowia i porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich. Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony świadków przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają w przekonaniu o bezkarności ich czynów.

 

Czytaj więcej o: Mity o przemocy w rodzinie