Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.
 
Dzienniki od 2009 r. publikowane są na stronie:
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl
 
Pozostałe informacje