Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Menu dla: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej 3

Kontakt :  tel. 85 731 96 10 wew. 28

Godziny i miejsce urzędowania: poniedziałek – piątek  w godz.8.00 – 16.00, budynek  Urzędu Gminy

 

P u n k t    k o n s u l t a c y j n y

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub  potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej, zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym  udzielane są przez psychologa porady i konsultacje w zakresie  szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Oferta punktu  skierowana jest do osób uzależnionych, używających szkodliwie ,współuzależnionych , członków ich rodzin oraz osób im bliskich.

Nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających  się z własnej inicjatywy, odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 12.00  w budynku obok Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 5

 Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego:

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  • Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy , które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.