Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 lipca 2019

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki

logo

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wójt Gminy Boćki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej uchwały Nr V/32/2019 Rady Gminy Boćki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki
12 czerwca 2017

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej NIP

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer rejestrowy

1

MPO Spółka z o.o. w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty                        15-950 Białystok

542-020-10-38

050025892

1/2012

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Hajnówce,

ul. Łowicza 4,

17-200 Hajnówka

543-10-02-087

050332909

2/2012

Czytaj więcej o: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1 września 2016

Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Zmiany dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy naszej gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca, prowadzący tego rodzaju działalność. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do Urzędu Gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez Radę Gminy. Do wyboru były 4 możliwości ustalenia naliczania opłaty:

Czytaj więcej o: Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
1 września 2016

USTAWA ŚMIECIOWA – ŚMIECI POD KONTROLĄ

Od 1 stycznia 2012 obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która niesie za sobą zmiany obowiązujące każdego mieszkańca. Na pewno każdy z nas zetknął się z kampanią reklamową przygotowującą wejście w życie nowych regulacji.  W ostatnich dniach można było zauważyć stażystów roznoszących ankiety, które mają na celu przybliżyć zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Boćki na odbiór odpadów

Czytaj więcej o: USTAWA ŚMIECIOWA – ŚMIECI POD KONTROLĄ
1 września 2016

Co z moimi śmieciami?

W ramach działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zabierania odpadów komunalnych, odbył się cykl spotkań z mieszkańcami gminy Boćki. W każdym sołectwie zainteresowani mieszkańcy mogli usłyszeć o nowych przepisach, jakie będą obowiązywały na terenie Gminy Boćki. Na spotkaniach zostały rozdane informacje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej o: Co z moimi śmieciami?