Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

INFORMACJA

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Wójt Gminy Boćki informuje, iż każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Boćki, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, przydomową oczyszczalnię ścieków oraz podłączony do kanalizacji ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do w/w ewidencji do 31 października 2023 r.

W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Boćki do 31 października 2023 r. będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne, przydomowej oczyszczalni bądź podłączenia do kanalizacji. Na podstawie art. 9v w/w ustawy na wniosek wójta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy przewiduje się kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli  od 500 zł do 5000 zł.

Druk zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Boćki https://www.gminabocki.pl/p,79,do-pobrania, lub do pobrania w formie papierowej w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 – 111 Boćki oraz w pok. Nr 20.

Wypełnione druki prosimy składać do Urzędu Gminy Boćki, osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 – 111 Boćki, lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminabocki.pl w terminie do 31 października 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 – 111 Boćki, pok. 20, email:m.pryzowicz@gminabocki.pl, tel. 85 731 96 10 lub 85 731 96 20.