Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Informacja

Informacja o przedsiębiorcy, który ma zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gm. Boćki

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Boćki. Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

W celu podpisania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków od 30.11.2023 r. można zgłaszać się do firmy:

GRABO BUDOWNICZY Mariusz Grabowski

Rejtana 58, 17 – 100 Bielsk Podlaski

Tel. 506 545 878

Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków  ma indywidualnie sam się zgłosić  do przedsiębiorcy w celu podpisania umowy oraz zamawia usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boćki tj. w przypadku zbiorników bezodpływowych przynajmniej 1 raz w roku potwierdzenie wywozu nieczystości, w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków raz  na 2 lata.

Gmina nie podpisuje umowy oraz nie organizuje wywozu ścieków.

Jeżeli na terenie gminy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych świadczą inne podmioty, to robią to bez wymaganego zezwolenia i nie należy korzystać z ich usług.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.