Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Boćki informuje, iż  w okresie od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku, przypada pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych

Każdy rolnik, który chce odzyskać część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie składania wniosków powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego

W  terminie  od 1 lutego 2024 r. r. do 29 lutego 2024 r. – należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 sierpnia 2023 r do 31 stycznia 2024 r.

           Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

            160,60 zł * ilość ha użytków rolnych ( tj. 110 l/1 ha x 1,46 zł = 160,60 zł)

            oraz

           5,84 zł * średnia roczna liczba świń ( tj. 4 l/1 DJP x 1,46 zł =  5,84 zł )

           i

          58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz,   

          owiec, koni ( tj. 40 l/1 DJP x 1,46 zł =  58,40 zł)

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego  dotycząca wniosków złożonych w miesiącu lutym nastąpi w  okresie  od 1 - 30 kwietnia 2024 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Ważne informacje  dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem
o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP ) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Więcej informacji w sprawie zwrotu akcyzowego dla producentów rolnych można uzyskać w Urzędzie Gminy  Boćki (pokój nr 10)  bądź telefonicznie: 85 731 96 28.