Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY BOĆKI O MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY BOĆKI ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych, głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.  Mieszkaniec Gminy Boćki, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Boćki.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Boćki za 2023 r. odbędzie się 27 czerwca 2024 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2024 r., do godziny 16:00 w biurze obsługi Rady Gminy ( I piętro, pok. Nr 15) - Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Boćki a także w Urzędzie Gminy Boćki: sekretariat (parter) lub biuro obsługi Rady Gminy (I piętro, pok. Nr 15). Przebieg sesji jest transmitowany na stronie internetowej Gminy Boćki. Uczestnik debaty wyraża zgodę na publikację wizerunku.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Piotr Zawadzki