Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”

Szanowni Państwo,
Gmina Boćki przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

Prace nad programem koncentrują się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny).

W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów będą kierowane działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie będą prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.

Pomysły na ożywienie przestrzeni na obszarze Gminy Boćki będą zbierane od wszystkich interesariuszy, a mianowicie: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Działania mające na celu ożywienie społeczne gminy i poprawę jakości życia zostaną w sposób spójny zdefiniowane i usystematyzowane wraz z nadaniem im rangi, czasu wykonania oraz wskazania możliwych źródeł finansowania. Program będzie miał charakter komplementarny, zostanie przeprowadzony w najbliższym, kilkuletnim horyzoncie czasowym. Sukces realizacji założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023” zależeć będzie od aktywności mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz poziomu ich partycypacji we wszystkich działaniach prowadzonych w procesie rewitalizacji.

Zapraszam Państwa do współtworzenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”.

Z poważaniem

Wójt Gminy Boćki