Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

„Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”

Szanowni Państwo,
Gmina Boćki przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”. Powyższy Program umożliwi wytypowanie obszarów kryzysowych na terenie naszej Gminy, które mają negatywny wpływ na jej harmonijny, a jednocześnie dynamiczny rozwój.

Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne.

Prace nad programem koncentrują się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny).

W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów będą kierowane działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie będą prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.

Pomysły na ożywienie przestrzeni na obszarze Gminy Boćki będą zbierane od wszystkich interesariuszy, a mianowicie: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Działania mające na celu ożywienie społeczne gminy i poprawę jakości życia zostaną w sposób spójny zdefiniowane i usystematyzowane wraz z nadaniem im rangi, czasu wykonania oraz wskazania możliwych źródeł finansowania. Program będzie miał charakter komplementarny, zostanie przeprowadzony w najbliższym, kilkuletnim horyzoncie czasowym. Sukces realizacji założeń „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023” zależeć będzie od aktywności mieszkańców gminy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz poziomu ich partycypacji we wszystkich działaniach prowadzonych w procesie rewitalizacji.

Zapraszam Państwa do współtworzenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Boćki na lata 2017-2023”.

Z poważaniem

Wójt Gminy Boćki