Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

REKRUTACJA SENIORÓW DO KLUBU „SENIOR+” W NURCU

Kierownik GOPS w Boćkach  zaprasza do udziału w zajęciach Klubu „Senior+” w Nurcu. Celem działalności Klubu „Senior+” w Nurcu będzie zapewnienie wsparcia uczestnikom,    kompensowanie skutków samotności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym.

Program jest skierowany do osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Boćki
 • są w wieku 60+,
 • są nieaktywne zawodowo (nie pracują i nie poszukują pracy).

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje organizowanie uczestnikom Klubu zajęć, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, stwarzając bezpieczną i przyjazną przestrzeń poprzez:

 1. organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami z różnych dziedzin: kultury, sztuki, z przedstawicielami służby zdrowia, Policji, straży pożarnej i innymi,
 2. organizowanie wycieczek i wyjazdów,
 3. organizowanie różnych form wypoczynku i relaksu,
 4. organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych,
 5. organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje,
 6. organizowanie zajęć ruchowych i rozwijających pamięć,
 7. organizowanie spotkań kulturalnych, seansów filmowych, wystaw, odczytów, itp.,
 8. organizowanie spotkań tematycznych,
 9.  inne działania w zależności od potrzeb.

Przewiduje się częściową opłatę za korzystanie z usług świadczonych przez Klub. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika. Zasady odpłatności za świadczenie usług Klubu określa stosowna uchwała Rady Gminy Boćki. Decyzję o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych przez Klub Senior+ podejmowane będą w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach.

Przewiduje się utworzenie 10 miejsc. 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach  ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki od poniedziałku do  piątku w godzinach 8.00-16.00 celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych lub o przekazanie telefoniczne zgłoszenia o chęci uczestnictwa w Klubie na nr tel. 85 731 96 17 lub 85 731 96 18.

Klub będzie czynny w dni pracujące, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych – czas spotkań dostosowany zostanie do potrzeb uczestników.

ZAPRASZAMY