Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 3,  17-111 Boćki,  tel. 85 731 96 18.
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:  ido@gminabocki.pl lub telefonicznie:  85 731 96 14.

 

  1. Zbierane dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez GOPS.
  2. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania. Może także Pani/Pan skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych  do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

  1. W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje Pani/Panu prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tych zadań.
  2. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, może Pani/Pan wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Mogą być także przekazywane lub udostępniane podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzanych danych.
  4. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.