Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego – krok po kroku

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aby   uruchomić procedurę  zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie  przesłanki wskazane w ustawie, a mianowicie: podejrzenie uzależnienia od alkoholu oraz przynajmniej jedna z przesłanek o charakterze społecznym, tj.:                                                                                                                                       

 - rozkład życia rodzinnego,                                                                                                                                                              

- demoralizacja małoletnich,                                                                                                          

- uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,                                                                                    

- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ani potem do sądu.

Etapy procedury:

1)   złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach zarówno przez osoby prywatne ( nie musi to być rodzina), jak i instytucje (policja, ośrodek pomocy społecznej, szkoła, a także działający w każdej gminie zespół interdyscyplinarny albo grupa robocza, zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy;

2)   zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy  celem zgromadzenia materiałów dowodowych mających uzasadnić, czy zachodzą przesłanki określone w ustawie, jako wymagane  do skierowania sprawy do sądu;

3)   zaproszenie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osoby  podejrzanej o uzależnienie  w celu  zmotywowania  jej do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego oraz wskazania  placówek lecznictwa odwykowego, w których osoba mogłaby podjąć leczenie oraz monitorowanie sytuacji;

4)   skierowanie osoby na badanie przez  lekarzy biegłych   w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz dołączenia  opinii biegłych  do dokumentacji;

5)   skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony;

6)   Rozprawa sądowa  i postanowienie sądu.

 Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia.

Osoba składająca wniosek o wszczęcie procedury nie ponosi w związku z tym  żadnych kosztów, również sądowych.